Кои сме ние

“ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД е консултантска агенция, подпомагаща работата на бизнеса по прилагане и налагане на законодателството в областите ЕКОЛОГИЯ и БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА. Дружеството предлага професионални консултации във всички сфери на производството и реализацията на проекти, свързани с околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, въвеждане на кръгова икономика и устойчиво развитие. Във връзка с динамичните промени в екологичното и трудово законодателство, високо квалифицирания консултантски екип предлага добре мотивирани решения за всеки конкретен казус.

“ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  извършва екологичен прединвестиционен одит, екологичен дю дилижънс, подготовка на доклади, оценки, заявления и документация, свързанa с получаване на разрешителни и решения от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнови дирекции, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и консултации по привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания приложимото законодателство. Дружеството предлага изнесено обслужване (аутсорсинг) на дейностите по екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, съдействие при подготовка и извършване на одити по международни стандарти от серията ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45000:2018.

“ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД работи в партньорство с:

 • „BUREAU VERITAS” – световен лидер в областта на Изпитването, Инспекциите и Сертификацията (TIC),
 • Акредитирана лаборатория за измерване на компоненти и фактори на околната среда,
 • Служба по Трудова медицина,
 • Орган за контрол от вида „С” за измерване факторите на работната среда,
 • Здравен център с високо квалифицирани медицински специалисти за провеждане на здравен скрининг и профилактични медицински прегледи на персонала,
 • Производители на съвременно и високо ефективно пречиствателно оборудване за пречистване на отпадъчни води, технологични и вентилационни газове.

В екипа на “ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД  участват бивши експерти от системата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), водещи научни работници от най-елитните български университети, дипломирани инженери, специалисти по безопасност и здраве, и юристи.

Фирмената ни политика обхваща следните принципи:

 • Високо качество на предлаганите услуги, гарантирано от квалифицирани и доказани експерти,
 • Силно конкурентни цени,
 • Разумни срокове за изпълнение на услугите,
 • Коректност и лоялно отношение към всеки клиент.

Нашата основна мисия е

„В помощ на Бизнеса, с грижа за околната среда“.

Фирмената ни политика обхваща следните принципи:

 • Високо качество на предлаганите услуги, гарантирано от квалифицирани и доказани експерти
 • Силно конкурентни цени
 • Разумни срокове за изпълнение на услугите
 • Коректност и лоялно отношение към всеки клиент